Mustafa Mert
Kişisel Site
Mustafa Mert
Kişisel Site

Blog Post

Microsoft Sunucu Rolleri, Rol Hizmetleri ve Özellikler

Aralık 19, 2020 Sunucu Sistemleri
Microsoft Sunucu Rolleri, Rol Hizmetleri ve Özellikler

Sunucu rolü bir bilgisayar için oldukça önemli olan, bilgisayarın belirli bir görevde kullanılan işlevini birden fazla kullanıcı ve belli bir ağ üzerinde ki farklı bilgisayarlar içinde işleme sokmasına yardımcı olan bir programdır. Fakat sunucu rolünde en önemli nokta ,bilgisayarın belirli bir görevde kullanılan işlevini birden fazla kullanıcı ve belli bir ağ üzerinde ki farklı bilgisayarlar içinde işleme sokmasına yardımcı olan bir programdır. Fakat sunucu rolünde en önemli nokta yükleme ardından programın en doğru şekilde biçimlenmesi ve programlanmasıdır. Sunucu rolünün ya da rollerin sahip olduğu ortak özellikler;

  • Herhangi bir bilgisayarın birincil olan işlevini, amacını ve hatta kullanımını da tanımlar.
  • Kuruluş esnasında yoğun bir şekilde kullanılan tek yönlü görev alan rolü gerçekleştirmek ya da rollerin genelinde seyrek halde kullanılmayan pek çok rolü gerçekleştirmek adına tek bir bilgisayar seçilebilir.
  • Kuruluş genelinde yer alan kullanıcılar ile başka bilgisayarlar ile birlikte yönetilmekte olan Web siteleri, yazıcı ya da başka kaynakların birçok farklı bilgisayar içerisinde depolanarak dosyaya erişimi sağlanır.
  • Klasik ve kendilerine özgü olan veritabanına sahiptirler. Sahip olunan bu veritabanları sayesinde kullanıcıların ya da bilgisayar isteklerinin sıraya alınarak, roller ile bağlantılı olan ağ kullanıcılarını ve aynı zamanda bilgisayar hakkında ki gerekli bilgileri de kaydeder.
  • Sistematik ve doğru bir şekilde yüklenmesinin ardından roller otomatik olarak çalışmaya başlar. Bu durum yüklenilmiş olunan bilgisayarın tanımlanmış görevlerini ve aynı zamanda sınırlı sayıda tutulan komutlarını, gözetimlerle gerçekleştirmeyi de sağlar.

Rol hizmetleri

Rol hizmetleri, bir rolün işlevselliğini sağlamaya yarayan en önemli hatta en etkili yazılım programlarıdır. Yüklemiş olduğunuz bir rolün, kuruluşunuzda yer alan farklı kullanıcılar ve aynı şekilde bilgisayarlar adına herhangi bir rol hizmetini sağlayabileceğini belirlemektir. DNS sunucunun ki gibi farklı rollerin yalnızca bir tane görevi, işlevi ve amacı vardır. Bu sunucular kullanabileceğiniz rol hizmetlerini bulmanıza yardımcı olur.

Masaüstü hizmetler ile eş değer bazı farklı roller ise mevcut olan kuruluşunuzun bilgisayar kullanımı için gerekli olan farklı birkaç tane de rol hizmeti yer almaktadır

Sunucu Özellikleri

Özellikler büyük yük alsa da aslında doğrudan rollerin bir parçası olarak adlandırılmaz. Bir ya da daha fazla rol ile birlikte işlevselliğini artırarak aynı zamanda da destekleyen, geliştirmek için çalışan bir yazılım programıdır. Sunucusu ile birlikte diğer rollerin işlevsellik durumunu geliştirir ve bu roller ile birlikte performansı artırmak amacıyla geliştirilmiş olan diğer sunucuların kümelenmesini aynı zamanda da kümelere eklenmesini sağlar. Telnet istemcisi sayesinde mevcut olan ağ bağlantısı sayesinde başka bir telnet sunucusu ile uzakta iletişim kurarak, sunucun temel iletişim becerilerini de geliştirmeyi sağlar ve bu özellikleri genişletir.

Taggs:
Write a comment